Privacy voorwaarden

Deze website is eigendom van:

SA-design
Brusselstraat 51, 2000 Antwerpen

BTW nummer: BE0784.962.897

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich akkoord met de voorwaarden, zoals hieronder opgenomen.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de websites van SA-design, waaronder merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door auteursrechten en behoren toe aan SA-design of rechthoudende derden. Bij betwistingen hiervan kan een schriftelijk een klacht in te dienen, die daarna met de hoogste prioriteit zal behandeld worden.

De informatie (teksten, beelden en links) op deze website zijn uitsluitend informatief bedoeld. Wij leveren alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. Daarnaast behouden wij ons het recht om ten allen tijde wijzigingen/correcties aan te brengen of informatie te verwijderen.

Privacy

Conform de privacy wetgeving (wet verwerking persoonsgegevens) verbindt SA-design zich ertoe om geen persoonsgebonden informatie op te slaan en te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Links naar andere websites

SA-design is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop SA-webdesign door de beheerder. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van SA-webdesign. Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.

Welke gegevens verzamelen we van u en waarom?

Statistieken
Wanneer u naar onze website surft, bewaren wij bepaalde gegevens van u in statistieken van Google Analytics. Die gegevens bestaan onder meer uit het browsertype, IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt en de domeinnaam van de website die u naar onze website gestuurd heeft. We gebruiken deze statistieken om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren en op basis daarvan onze website te optimaliseren voor onze gebruikers. De statistieken zijn volledig anoniem, dus u heeft niets te vrezen.

Google Analytics beveiligt uw data, maakt deel uit van een gecertificeerd EU-U.S. Privacy Shield Framework en respecteert dus uw privacy. Meer informatie hierover kan u vinden in de privacy policy van Google Analytics.

Contactformulier
Als u op onze website het contactformulier invult, houden we de gegevens die u invult bij. We slaan uw voornaam, achternaam, eventuele telefoonnummer, e-mailadres, boodschap, IP-adres en het tijdstip van verzenden veilig op. Dit is nodig om op de correcte manier contact met u te kunnen opnemen.

Samenwerkingen
Als u klant bij ons bent, slaan we ook uw contact- en facturatie gegevens op. Die gegevens zijn nodig om de samenwerking vlot te laten verlopen.

Met wie wordt uw data gedeeld?
Zoals we hierboven vermeld hebben, maken wij gebruik van verwerkers die in opdracht van SA-design verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens en die zorgen voor de goede technische werking van de website. Deze verwerkers garanderen uw privacy via een verwerkers overeenkomst die wij met hen afsluiten.

Naast de verwerkers maakt enkel SA-design gebruik van uw gegevens. Wij delen uw data dus niet met derden.

Hoe wordt uw data beschermd?
SA-design hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en heeft daarom de nodige technische en organisatorische maatregelen hiervoor getroffen. Zo maken wij gebruik van een beveiligde verbinding en slaan we uw data op in een beveiligde database. Op die manier proberen wij de nodige maatregelen te nemen om diefstal, verlies of ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

Hoe lang wordt uw data bewaard?
SA-design bewaart uw persoonsgegevens tot 3 jaar na het verzenden van een contactformulier, het plaatsen van een reactie of het downloaden van een bestand.

Verzoek richten aan SA-design
Conform de wet verwerking persoonsgegevens beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag doen om deze gegevens te verwijderen of aan te passen.

Dit kan op volgend adres:
tav. SA-design, Brusselstraat 51, 2000 Antwerpen, België

Indien u daaromtrent vragen of klachten heeft kan u ons uiteraard steeds contacteren via info@sa-webdesign.be.


Contact me

    error: Content is protected !!